Zozbierané podpisy pre: Prosba slovenským biskupom, aby bránili výhradu vo svedomí pred svetom


Výhrada vo svedomí na vývoj, dispenzáciu, aplikáciu a príjem vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniach z potratených detí

⬇ Prejsť na celé znenie prosby ⬇

Chcete sa o tejto téme dozvedieť viac? Prosím, prečítajte si článok Embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať, v čo môže veriť a čo smie robiť v konflikte so svojím svedomím?

V prípade podozrenia zo zneužita Vášho mena píšte na ..

Prosbu podpísali:

Vedec. hodn.: Titul pred: Meno: Priezvisko: Titul za: Povolanie: Obec:  
Anna Somorovská rodič s iným svetským povolaním Bratislava - mestská časť Dúbravka
Radka Handlířová iné svetské povolanie Ardovo
Mgr. Judita Slezáková iný vedecký pracovník Modrovka
Adriána Hanzelová iné svetské povolanie Žilina
Mgr. Jarmila Hyklová iné svetské povolanie Zahraničie
Ing. Pavel Kužela iné svetské povolanie Česká republika
Soňa Abrhanová starý rodič s iným svetským povolaním Šenkvice
Ing. Lýdia Matúšová rodič s iným svetským povolaním Košice 1
Mgr. Eva Krššáková rodič s iným svetským povolaním Tvrdošín
RNDr. Anton Repko Ph. D. iný vedecký pracovník Prešov
Radoslav Krnáč iné svetské povolanie Zvolen
Jana Belobradová rodič s iným svetským povolaním Púchov
Simona Hlubikova rodič s iným svetským povolaním Púchov
Mgr. Helena Hlubikova iné svetské povolanie Trenčín
Ing. Elena Kadlecova rodič s iným svetským povolaním Púchov
Ing. Ivana Grossová iné svetské povolanie Zvolen
Marian Hlavan iné svetské povolanie Malacky
Silvia Hlavánová starý rodič s iným svetským povolaním Malacky
Viera Parasková rodič s iným svetským povolaním Bratislava
Jozef Vajteršic iné svetské povolanie Oravské Veselé
Dorota Lasabová iné svetské povolanie Bratislava - mestská časť Petržalka
Mgr. Jarmila Kavicka starý rodič s iným svetským povolaním Vysoká pri Morave
Mgr. Katarína Lasabová rodič s iným svetským povolaním Bratislava - mestská časť Petržalka
Štefan Lasab rodič s iným svetským povolaním Bratislava
Ing. Viera Kubáňová rodič s iným svetským povolaním Bratislava - mestská časť Petržalka
Bc. Veronika Jacková rodič s iným svetským povolaním Vranov nad Topľou
Zuzana Suchánková rodič s iným svetským povolaním Kláštor pod Znievom
Simona Osadská rodič s iným svetským povolaním Malacky
RNDr. Slavomíra Fabianová Ph. D. iný zdravotnícky pracovník Malacky
Ján Chano rodič s iným svetským povolaním Trenčín
Milan Alezár iné svetské povolanie Košice - mestská časť Západ
Mária Chanová rodič s iným svetským povolaním Trenčín
Mgr. Eva Krupová iné svetské povolanie Žilina
Mária Petrásová rodič s iným svetským povolaním Veľká Franková
Mgr. Zuzana Slobodníková rodič s iným svetským povolaním Horné Orešany
Katarína Ševčíková iné svetské povolanie Rohožník
MUDr. Olga Holíková lekár Vydrany
Bc. Marek Javorčík iné svetské povolanie Kuraľany
Ing. arch. Pavol Holík iné svetské povolanie Dunajská Streda
Emília Kapičáková iné svetské povolanie Beňadovo
René Balák Ph. D. teológ Piešťany
Peter Matok iné svetské povolanie Závod
Ing. Monika Školnová iné svetské povolanie Čereňany
Mgr. Pavol Iring iný zdravotnícky pracovník Trenčín
Ing. Martin Debnár rodič s iným svetským povolaním Dunajská Lužná
Mgr. Martin Fekete iné svetské povolanie Zahraničie
MUDr. Martina Romaňáková lekár Prešov
Helena Švaňová Dis. Art. rodič s iným svetským povolaním Oščadnica
Mgr. Peter Faško iné svetské povolanie Bernolákovo
doc. MUDr. Marián Mráz Ph. D. teológ Vrútky
Uvedomujem si spolu s Učiteľským úradom Cirkvi, že „...[v]edomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ.“[1]
 
Uvedomujem si spolu s Učiteľským úradom Cirkvi, že „...[z]a predmet konkrétneho mravného skutku... neslobodno uznať proces alebo výsledok výlučne fyzického poriadku, lebo tie by sa mali posudzovať podľa toho, že vyvolávajú istý stav vecí vo vonkajšom svete... Správny je... taký úsudok, ktorého predmet zodpovedá dobru osoby a zachováva pre ňu mravne významnejšie dobrá.“[2]
 
Uvedomujem si spolu so svätým Alfonzom Mária de Liguori, že „...nestačí robiť dobré skutky, treba ich dobre robiť. Aby však naše skutky boli dobré a dokonalé, musíme ich robiť s jediným úmyslom páčiť sa Bohu.[3]
 
Uvedomujem si spolu s Kongregáciou pre náuku viery, že „...[z]a každým ‚nie‘ žiari v snahe o rozlišovanie medzi dobrom a zlom veľké ‚áno‘ na uznávanie nedotknuteľnej dôstojnosti a hodnoty každého jednotlivca a neopakovateľnej ľudskej bytosti povolanej na existenciu.“[4]
 
A preto prosím všetkých slovenských biskupov, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí
 
vedeckých pracovníkov,
ktorí sa odmietajú podieľať na vývoji vakcín, pri ktorom sú na akomkoľvek jeho stupni použité embryonálnych a fetálne bunkové kultúry a línie;
 
odborníkov ako farmaceutov a lekárov,
ktorí odmietajú dispenzovať či aplikovať vakcíny vyprodukované alebo testované na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách;
 
rodičov a jednotlivcov,
ktorí odmietajú prijať pre seba či pre osoby v ich starostlivosti ako sú deti či staršie osoby vakcíny vyprodukované alebo testované na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.

[1] Pápež Ján Pavol II.: Encyklika Evangelium vitae. O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života. 25. marca 1995. Dostupné on-line.
[2] Pápež Ján Pavol II.: Encyklika Veritatis splendor. O základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti. 6. augusta 1993. Dostupné on-line.
[3] Sv. Alfonz Mária de Liguori, Practica di amar Gesu Cristo, VII, 3.
[4] Kongregácia pre náuku viery: Inštrukcia Dignitas personae. O niektorých otázkach bioetiky, Rím, 2008, ods. 37 v časti Záver. Dostupné on-line.
Strana 1 z 2