Zozbierané podpisy pre: Prosba slovenským biskupom, aby bránili výhradu vo svedomí pred svetom


Výhrada vo svedomí na vývoj, dispenzáciu, aplikáciu a príjem vakcín vyprodukovaných alebo testovaných na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniach z potratených detí

⬇ Prejsť na celé znenie prosby ⬇

Chcete sa o tejto téme dozvedieť viac? Prosím, prečítajte si článok Embryonálne a fetálne bunkové kultúry a línie a vakcíny v tieni epidémie nového koronavírusu. Čo môže veriaci lekárnik a pacient poznať, v čo môže veriť a čo smie robiť v konflikte so svojím svedomím?

V prípade podozrenia zo zneužita Vášho mena píšte na ..

Prosbu podpísali:

Vedec. hodn.: Titul pred: Meno: Priezvisko: Titul za: Povolanie: Obec:  
Jozef Fekete kňaz Zahraničie
MUDr. Stanislava Wuthe lekár Prešov
MUDr. Mária Blahutová iné svetské povolanie Rovinka
Mgr. Erik Halgos iné svetské povolanie Zahraničie
Mgr. Jana Burzová iný zdravotnícky pracovník Podolie
Andrea Mydliarová iné svetské povolanie Liptovská Lúžna
Ing. Ján Kováč iné svetské povolanie Nitra
Mgr. Miroslava Hýbl iné svetské povolanie Dunajská Lužná
Radovan Novotný rodič s iným svetským povolaním Prešov
Mgr. Zuzana Buchtová iný zdravotnícky pracovník Bratislava - mestská časť Dúbravka
PaedDr. Magdaléna Novotná starý rodič s iným svetským povolaním Žaškov
Ing. Lucia Lišková iné svetské povolanie Nitra
ThLic. Peter Mášik kňaz Lopašov
Ing. Jozef Javorka iné svetské povolanie Banská Bystrica
Igor Cagáň rodič s iným svetským povolaním Námestovo
Mgr. Emil Bečka držiteľ iného titulu iné svetské povolanie Kysucké Nové Mesto
Milan Smiček rodič s iným svetským povolaním Košťany nad Turcom
Ing. Jozef Kuzma EUR ING starý rodič s iným svetským povolaním Bratislava - mestská časť Petržalka
Mgr. Veronika Cagáňová farmaceut vo výskume Bratislava - mestská časť Ružinov
Uvedomujem si spolu s Učiteľským úradom Cirkvi, že „...[v]edomé a dobrovoľné rozhodnutie zbaviť nevinnú ľudskú bytosť života je z morálneho hľadiska vždy zlo a nikdy nemôže byť dovolené ani ako cieľ, ani ako prostriedok na dobrý cieľ.“[1]
 
Uvedomujem si spolu s Učiteľským úradom Cirkvi, že „...[z]a predmet konkrétneho mravného skutku... neslobodno uznať proces alebo výsledok výlučne fyzického poriadku, lebo tie by sa mali posudzovať podľa toho, že vyvolávajú istý stav vecí vo vonkajšom svete... Správny je... taký úsudok, ktorého predmet zodpovedá dobru osoby a zachováva pre ňu mravne významnejšie dobrá.“[2]
 
Uvedomujem si spolu so svätým Alfonzom Mária de Liguori, že „...nestačí robiť dobré skutky, treba ich dobre robiť. Aby však naše skutky boli dobré a dokonalé, musíme ich robiť s jediným úmyslom páčiť sa Bohu.[3]
 
Uvedomujem si spolu s Kongregáciou pre náuku viery, že „...[z]a každým ‚nie‘ žiari v snahe o rozlišovanie medzi dobrom a zlom veľké ‚áno‘ na uznávanie nedotknuteľnej dôstojnosti a hodnoty každého jednotlivca a neopakovateľnej ľudskej bytosti povolanej na existenciu.“[4]
 
A preto prosím všetkých slovenských biskupov, aby pred svetom bránili výhradu vo svedomí
 
vedeckých pracovníkov,
ktorí sa odmietajú podieľať na vývoji vakcín, pri ktorom sú na akomkoľvek jeho stupni použité embryonálnych a fetálne bunkové kultúry a línie;
 
odborníkov ako farmaceutov a lekárov,
ktorí odmietajú dispenzovať či aplikovať vakcíny vyprodukované alebo testované na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách;
 
rodičov a jednotlivcov,
ktorí odmietajú prijať pre seba či pre osoby v ich starostlivosti ako sú deti či staršie osoby vakcíny vyprodukované alebo testované na embryonálnych a fetálnych bunkových kultúrach a líniách.

[1] Pápež Ján Pavol II.: Encyklika Evangelium vitae. O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života. 25. marca 1995. Dostupné on-line.
[2] Pápež Ján Pavol II.: Encyklika Veritatis splendor. O základných otázkach cirkevnej náuky o mravnosti. 6. augusta 1993. Dostupné on-line.
[3] Sv. Alfonz Mária de Liguori, Practica di amar Gesu Cristo, VII, 3.
[4] Kongregácia pre náuku viery: Inštrukcia Dignitas personae. O niektorých otázkach bioetiky, Rím, 2008, ods. 37 v časti Záver. Dostupné on-line.
Strana 2 z 2